Archiecten : MVRDV

Meer informatie

De Valley - Amsterdam

Architecten : Barcode

Meer informatie

Casanova toren - Rotterdam

Architecten : Jacobus Johannes Pieter Oud

Meer informatie

Nationaal Monument op de Dam

Architecten : Diener & Diener

Meer informatie

Foksal Gallery Foundation - Warsaw

Architect : Smallwoods, Reynolds, Stewart, Stewart

Meer informatie

Viva Bahriya Pearl – Dubaï

Disclaimer

 1. Algemeenheden

De website www.fixinox.com wordt beheerd door Fixinox S.A. / N.V., die gevestigd is te 6040-Jumet, Première Rue 8 (België). Deze voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van de website www.fixinox.com. Door in te loggen op de website en het gebruik ervan, gaat u ermee akkoord deze voorwaarden na te leven.

 1. Het gebruik van de website

Tijdens uw toegang tot de website www.fixinox.com, gaat u ermee akkoord deze niet illegaal te gebruiken. Het delen van virussen of onrechtmatig,ongeschikt of illegaal materiaal, kan juridisch vervolgd worden. U stemt er ook met in deze website of delen hiervan niet te gebruiken op een manier die de rechten schendt, zoals de rechten van de onderneming Fixinox N.V. en anderen op het gebied van intellectuele eigendom.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van de website (teksten, foto’s, filmen, beeldmaterialen, technische gegevens, logo’s, handelsnamen, domeinnamen en andere overgenomen informatie van de website) wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Fixinox N.V. of derden. Het is ten strengste verboden te reproduceren, te wijzigen, te publiceren of deze informatie te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf Fixinox N.V.

 1. De verantwoordelijkheid van de gebruiker

In geval van schending van de rechten van Fixinox N.V., derden of partners van het bedrijf, zal u Fixinox N.V. en alle derden vergoeden en hen eveneens beschermen tegen elke vorm van claims, om eventuele schade of aansprakelijkheden van welke aard dan ook, inclusief consequentieschade die het gevolg hiervan kunnen zijn.

 1. Informatie op de website

De informatie die wordt aangeboden op de website www.fixinox.com is onderworpen aan modificaties en in geen geval definitief. Ze kunnen eveneens onvolledig of gewoon verkeerd zijn. Fixinox N.V. kan niet garanderen dat alle informatie steeds actueel en relevant is. De informatie wordt verstrekt zonder enige vorm van garantie dan ook. Fixinox N.V.is niet aansprakelijk voor virussen of informatie die schadelijk voor de gebruiker of derden kunnen zijn en voor de schade die direct samenhangt met de inhoud.

 1. Inkomende of uitgaande links

De website bevat backlinks naar andere websites (partners of niet) of naar webpagina’s van derden. FIXINOX N.V. heeft geen controle over de inhoud van deze website of webpagina’s en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of de kenmerken ervan.

 1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van de website en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons toestuurt vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zal worden behandeld. Ze zullen in geen geval aan derden worden doorgegeven voor commerciële doeleinden.

 1. Verkoopsvoorwaarden

Zie onze algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is op onze website van toepassing met uitzondering van andere wettelijke bepalingen van bindende wetgeving. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Charleroi bevoegd.

 1. Contact

Fixinox N.V.België

1ère rue n°8

6040 jumet

tél. : +32 71 81 05 26

       fax : +32 71 81 05 29

webmaster@fixinox.be

Copyright © 2016 Fixinox S.A. Tous droits réservés.

Formulaire de contact

  Naam*

  Email*

  Entreprise*

  File

  Subject*

  Message*